speaker-photo

Вяра Николова

Mатематик, физик, сугестопедагог

Магистър по физика и математика, от 1996 – 2007 год преподава в държавни училища. Допълнителна професионална квалификация „Учител по Информационни технологии“ , 5 ПКС по математика.

Създава Център за образование „Материка“ през 2005 , с определена насоченост към подготовка да кандидатстване по математика след 7 клас . През 2006 година създава Фондация „Материка“ , чиято мисия е да подпомага развитието на образованието в България , подпомагане и развиване на талантите на деца, ученици и възрастни в различни области, подкрепа и развиване на иновативни методи на образование, онлайн и смесено обучение . От 2005 година в От 2007 година – сертифициран инструктор към ITCE – Златен партньор на Майкрософт , организира и води обучения за бизнес – потребители на Microsoft office и Microsoft Project. От 2008 създава и ръководи Център за професионално обучение към Фондация „Материка“, с който партнира за различни проекти към държавни и частни организации. През цялото време работи и като преподавател на деца 1-4 клас и тийнейджъри 5 – 7 клас.

От 2015 година  води обучение на тема „ Създаване на креативна и мотивираща среда в обучението по математика“  на преподаватели по приложения на разработената  методика в обучението по математика. Има повече от 20 курса за обучение на преподаватели от различни градове в периода 2015 - 2022 година.

13:50-14:30

Събота 29 октомври STEAM в класната стая

Народът на СЛЪНЦЕТО или тайния ход на правоъгълния триъгълник в старобългарския календар