speaker-photo

Веска Барова

Директор на СУ "Нешо Бончев", Панагюрище

Веска Барова е директор на СУ „Нешо Бончев”, гр. Панагюрище. Завършила е ПУ „Паисий Хилендарски“, по специалност е биолог и учител по биология и химия. Започва работа в тогава СПУ „Нешо Бончев“, а през 2001 год. става директор. През 2006 г. получава наградата „Директор на общ. Панагюрище“, а през 2015 г. – „Директор на годината“ на СБУ и ЕСКО. СУ “Нешо Бончев” е партньор на “Заедно в час” от 2014 г. През класните му стаи са минали трима учители от програмата на организацията.

14:00-15:30

Събота 29 октомври

Панел: STEAM центровете – проектиране, финансиране, изграждане, приложение

Теми:  

  • Създаване на ефективна STEAM зона – пространство, оборудване, технологии

 

  • Бюджетиране на STEAM център  - оптимални инвестиции за максимален резултат. Нестандартни решения.

 

  • Как да разпределим ролите в STEAM центъра

 

  • Практическо приложение на интегриран подход в STEAM център

 

  • Иновации и нови технологии  в учебния процес. Използване на добавена реалност като инструмент за формиране на устойчив интерес за учене

 

  • Дискусия с въпроси от публиката