speaker-photo

Наталия Митева

Представител за България на финландската организация за образователни иновации HundrEd

Наталия Митева е мениджър "Образование и социално въздействие" в "Телелинк Бизнес Сървисис" - най-големият интегратор на образователна инфраструктура в България. Преди да се присъедини към "Телелинк", близо 10 години е програмен директор "Добро образование и работни умения" във Фондация "Америка за България", където управлява значително портфолио от инвестиции, насочени към повишаване качеството на преподаване, иновации, предприемачество, технологии и STEM умения. Член на Комисията за иновации към Министерството на образованието и науката. Представител за България на финландската организация за образователни иновации HundrEd.

Наталия Митева има магистърска степен по публични политики от Мерилендския университет в САЩ и е специализирала "Оценка на въздействието" към отдела за оценка на Световната банка (International Program for Development Evaluation Training). Част е от международната инвеститорска общност за социално въздействие към Департамента по бизнес на Оксфордския университет (Oxford Impact Investing Programme).

11:30-13:00

Събота 29 октомври

Панел: STEAM предизвикателства в обучението – ползи, проблеми и решения

Теми:  

  • STEAM пространствата като фактор за повишаване на мотивацията за учене

 

  • Ролята на STEAM средата в училище за разширяване на изследователския подход в процеса на обучение

 

  • Особеностите на интегрирания подход при организирането на учебния процес. Практически решения и приложение.

 

  • Квалификация, обучение и подкрепа на преподаватели

 

  • Успешни практики за използване на STEAM прострастранства. Разширяване и развитие на средата.

 

  • Дискусия с въпроси от публиката