speaker-photo

арх. Мирослав Кръстев

Съосновател на проектантско бюро ОДАЯ Архитекти

Архитект Мирослав Кръстев е проектант на свободна практика. Съосновател е на проектантско бюро ОДАЯ Архитекти. Архитектурното студио работи по различни проекти в областта на жилищните сгради и интериорни проекти. Сред тях са и образователни пространства: Детски център „Барбароните“, Многофункционална зала към СОУ "Проф. д-р Асен Златарев", гр. Първомай; STEM среда в Професионална Гимназия по Ттуризъм "Пенчо Семов", град Габрово; Център за приложни изследвания и иновации CASI и др.
Интересите на арх. Кръстев към обществените сгради и тяхното развитие са основна тема, на която набляга в практиката си и като докторант към Катедра „История и Теория на Архитектурата", УАСГ.

14:00-15:30

Събота 29 октомври

Панел: STEAM центровете – проектиране, финансиране, изграждане, приложение

Теми:  

  • Създаване на ефективна STEAM зона – пространство, оборудване, технологии

 

  • Бюджетиране на STEAM център  - оптимални инвестиции за максимален резултат. Нестандартни решения.

 

  • Как да разпределим ролите в STEAM центъра

 

  • Практическо приложение на интегриран подход в STEAM център

 

  • Иновации и нови технологии  в учебния процес. Използване на добавена реалност като инструмент за формиране на устойчив интерес за учене

 

  • Дискусия с въпроси от публиката