speaker-photo

Милена Ленева

Учредител на Фондация "Темпо"

Милена Ленева е завършила физика и математика и е магистър по когнитивна наука в НБУ. Сертифициран сугестопедагог от д-р Лозанов.

Сред основателите е на читалище „Бъдеще сега 2006“, станало известно с образователните си програми и пионерската си работа в сферата на неформалното обучение.

През 2014 става съучредител на фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България“. За период от 3 години отговаря за обучението на учителите от „Заедно в час“. Съучредител и изпълнителен директор на фондация „Темпо“.

Милена вярва в разнообразието и холистичния подход към образованието, където всичко е свързано. Смята, че разбирането за образование трябва да се разшири и да се излезе от ограничените модели на преподаване.