speaker-photo

ас. Мария Желязкова

Методика на обучението по информатика и ИТ в Тракийски университет

Основни научни интереси: STE(А)M, електронното обучение и използването на информационните и комуникационни технологии в образованието.
Професионален опит: асистент по Методика на обучението по информатика и информационни технологии. Автор на Мултимедийно приложение „Царевград Търнов“ и на 6 сайта (5 в сферата на туризма и сайт на Международен симпозиум „Образование’21“). Предходен опит като учител по История и география в прогимназиален и гимназиален етап.

11:30-13:00

Събота 29 октомври

Панел: STEAM предизвикателства в обучението – ползи, проблеми и решения

Теми:  

  • STEAM пространствата като фактор за повишаване на мотивацията за учене

 

  • Ролята на STEAM средата в училище за разширяване на изследователския подход в процеса на обучение

 

  • Особеностите на интегрирания подход при организирането на учебния процес. Практически решения и приложение.

 

  • Квалификация, обучение и подкрепа на преподаватели

 

  • Успешни практики за използване на STEAM прострастранства. Разширяване и развитие на средата.

 

  • Дискусия с въпроси от публиката
14:15-14:55

Неделя 30 октомври

STEAM и роботите в образованието