speaker-photo

Мария Гайдарова

Заместник-министър на образованието и науката

Заместник-министър Мария Гайдарова е сред първите иноватори в системата на средното образование в България. От 1998 г. насам тя ръководи ОУ „Райна Княгиня“ в Пловдив - официално признато от МОН за едно от първите иновативни училища в страната. Инициатор и двигател е на проекта „Иновативни училища“ на Община Пловдив и „Световен образователен форум България“.

Гайдарова е трикратен носител на почетното отличие „Неофит Рилски“ на министъра на образованието за високи професионални постижения - през 2008 г., 2014 г. и 2020 г. През 2014 г. печели също приза „Директор на годината“ в националния конкурс на Синдиката на българските учители.

Мария Гайдарова е представител на България с право на глас в Общото събрание на Европейската асоциация на училищните директори (ESHA), както и в работна група на международни експерти към Eвропейската федерация за интеркултурно обучение (Expert Network, European Federation for Intercultural Learning - EFIL). Член е на Световния образователен форум (World Education Forum) и на Европейската федерация на работодателите в образованието (EFEE).

Заместник-министър Гайдарова е магистър по математика с профили по математическо осигуряване, информатика и педагогика от СУ ”Св. Климент Охридски”. Има допълнителна квалификация по „Организация и управление, теория и евристични методи“, както и първа професионална квалификационна степен по организация и управление на учебно заведение от същия университет. Притежава диплома по „Изследователски и иновативни методи на работа в образованието, коучинг, лидерство и мениджмънт“ от Университета на Уорчестър във Великобритания.

През 2017 г. Мария Гайдарова е служебен заместник-министър на образованието и науката с ресор средно образование