speaker-photo

арх. Делчо Делчев

Заместник директор на Национален STEM център

Арх. Делчо Делчев е завършил архитектура. Докторант е в Института за изследване на изкуствата при БАН с тема „Модели за развитие на панелните комплекси“.

Първоначално работи с екипа на „+ архитектура“, които успоредно с архитектурното проектиране реализират социално-провокативни акции („Оцелей в града“, „BG-notfound“ ). Заедно с колеги създават Сдружение „Трансформатори“ и чрез проекти като „6 за София“ се стремят да „запалят“ всички с идеите на трансформирането.

В момента е заместник директор на Национален STEM център.

14:00-15:30

Събота 29 октомври

Панел: STEAM центровете – проектиране, финансиране, изграждане, приложение

Теми:  

  • Създаване на ефективна STEAM зона – пространство, оборудване, технологии

 

  • Бюджетиране на STEAM център  - оптимални инвестиции за максимален резултат. Нестандартни решения.

 

  • Как да разпределим ролите в STEAM центъра

 

  • Практическо приложение на интегриран подход в STEAM център

 

  • Иновации и нови технологии  в учебния процес. Използване на добавена реалност като инструмент за формиране на устойчив интерес за учене

 

  • Дискусия с въпроси от публиката