speaker-photo

Даниела Тодорова

Директор "Българско школо"

От юли 2018 година Даниела Тодорова е новият директор на Частно средно училище „Българско школо“ и Частна детска градина „Слънчево зайче“. В професионалния си път дотук тя има възможността да разгледа спецификите на образователната ни система от различни позиции, така че да се сдобие с обширен поглед върху съществуващите в нея проблеми и възможностите за тяхното преодоляване.

11:30-13:00

Събота 29 октомври

Панел: STEAM предизвикателства в обучението – ползи, проблеми и решения

Теми:  

  • STEAM пространствата като фактор за повишаване на мотивацията за учене

 

  • Ролята на STEAM средата в училище за разширяване на изследователския подход в процеса на обучение

 

  • Особеностите на интегрирания подход при организирането на учебния процес. Практически решения и приложение.

 

  • Квалификация, обучение и подкрепа на преподаватели

 

  • Успешни практики за използване на STEAM прострастранства. Разширяване и развитие на средата.

 

  • Дискусия с въпроси от публиката