speaker-photo

Бистра Кирова

Изпълнителен директор на Детски научен център „Музейко“

Бистра Кирова ръководи първия Детски научен център у нас „Музейко“ от идеята за неговото създаване през цялата му реализация и в момента управлява екип от 40 души.

Преди това работи 15 години в сферата на инвестициите и банкирането. Била е изпълнителен директор на „БМ Лизинг“, партньор в „Болкан Аксешън Фонд“, финансов анализатор в Българо-американска кредитна банка и Българо-американски инвестиционен фонд (БАИФ). Завършила е бизнес администрация в УНСС и Университета в Хъмбърсайт (UK).

11:30-13:00

Събота 29 октомври

Панел: STEAM предизвикателства в обучението – ползи, проблеми и решения

Теми:  

  • STEAM пространствата като фактор за повишаване на мотивацията за учене

 

  • Ролята на STEAM средата в училище за разширяване на изследователския подход в процеса на обучение

 

  • Особеностите на интегрирания подход при организирането на учебния процес. Практически решения и приложение.

 

  • Квалификация, обучение и подкрепа на преподаватели

 

  • Успешни практики за използване на STEAM прострастранства. Разширяване и развитие на средата.

 

  • Дискусия с въпроси от публиката