speaker-photo

Александра Мирчева

Образователен експерт

Александра Мирчева е образователен експерт в сферата на училищното образование.  В продължение на 5 години е част от екипа на сдружение "Образование България 2030". Участва в мониторинга на образователни политики, застъпничество и съвместни действия между заинтересованите страни, координира Мениджърска академия за училищни директори - обучителна програма, която подкрепя развитието на лидерските умения на училищните директори. През 2020 - 2021 г. е част от екипа външни експерти, които подкрепят МОН в имплементирането на Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда". Участва в разработването на процес по кандидатстване и оценяване, разработване на ръководства за създаване на училищен STEM център, подкрепя училищата с информация и насоки. Член на Комисията за иновативни училища към министъра на образованието и науката. През 2019 г. Александра е отличена в класацията „40 до 40“ на Дарик радио за работата ѝ в сферата на образованието.

14:00-15:30

Събота 29 октомври

Панел: STEAM центровете – проектиране, финансиране, изграждане, приложение

Теми:  

  • Създаване на ефективна STEAM зона – пространство, оборудване, технологии

 

  • Бюджетиране на STEAM център  - оптимални инвестиции за максимален резултат. Нестандартни решения.

 

  • Как да разпределим ролите в STEAM центъра

 

  • Практическо приложение на интегриран подход в STEAM център

 

  • Иновации и нови технологии  в учебния процес. Използване на добавена реалност като инструмент за формиране на устойчив интерес за учене

 

  • Дискусия с въпроси от публиката