speaker-photo

Розалина Лъскова

Образование без раници

Розалина ръководи „Образование без раници“, българската част от Khan Academy – една от най-големите платформи за достъпно онлайн образование в света. Сдружението цели да подпомага осъвременяването на образованието в България и да създава алтернативни образователни и културни ресурси.  Розалина е основател и директор на Фондация "Шар Жар" и ментор по програма ABLE Mentor.