SCHEDULE DETAILS Information of Event Schedules

World is committed to making participation in the event a harassment free experience for everyone, regardless of level of experience, gender, gender identity and expression

10:30-10:50

Използване на ИТ в час за всички предмети

speaker-1

Ангел Георгиев

11:00-11:20

Със Samsung се учи лесно и интересно

speaker-1

Анна Плугчиева

11:30-11:50

Технологично предприемачество в училище

speaker-1

Кристиян Михайлов

11:30-11:50

Иновативният робот Kubo и как да го използваме в класната стая

speaker-1

Емануел Янкулов

12:00-12:20

STEAM през детските книги

speaker-1

Албена Раленкова

12:30-12:50

Образование без раници: демонстрация на Кан Академия

speaker-1

Мирела Попова

HURRY UP! Book your Seat

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Want Something Extra?