Индикативен график за изпълнение на инвестициите за образование от плана за възстановяване и устойчивост

 Индикативен график за изпълнение на инвестициите за образование от плана за възстановяване и устойчивост

За повече информация, вижте сайта на МОН.