JUNE 05

2023

5 to 7 June 2023, Waterfront Hotel, London

Gives you all you need to know

00
Days
:
00
Hours
:
00
Minutes
:
00
Seconds

WHY JOIN US Event Outcomes

Great Speakers

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamic

New People

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamic

Have Fun

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamic

+
Our Visionary Speakers
International Sponsors
+
Workshops We offer
+
Event Participants

LISTEN TO THE Event Speakers


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bgshkolo/public_html/wp-content/themes/exhibz/components/editor/elementor/widgets/speaker.php on line 172

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bgshkolo/public_html/wp-content/themes/exhibz/components/editor/elementor/widgets/speaker.php on line 172

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bgshkolo/public_html/wp-content/themes/exhibz/components/editor/elementor/widgets/speaker.php on line 172

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bgshkolo/public_html/wp-content/themes/exhibz/components/editor/elementor/widgets/speaker.php on line 172

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bgshkolo/public_html/wp-content/themes/exhibz/components/editor/elementor/widgets/speaker.php on line 172

Тони Чехларова

ръководител на секция „Образование по математика и информатика“ на ИМИ-БАН

Даниела Тодорова

Директор "Българско школо"

GET EXPERIENCE

Shift your perspective on digital business

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamic s change? Find out from those leading the charge.

SCHEDULE DETAILS Information of Event Schedules

World is committed to making participation in the event a harassment free experience for everyone, regardless of level of experience, gender, gender identity and expression

11:00-11:20

Официално откриване

11:20-11:30

Гари Стейгър

Вдъхновение от Гари Стейгър

11:30-13:00

Йорданка Неделчева

Панел: STEAM предизвикателства в обучението – ползи, проблеми и решения

Теми:  

 • STEAM пространствата като фактор за повишаване на мотивацията за учене

 

 • Ролята на STEAM средата в училище за разширяване на изследователския подход в процеса на обучение

 

 • Особеностите на интегрирания подход при организирането на учебния процес. Практически решения и приложение.

 

 • Квалификация, обучение и подкрепа на преподаватели

 

 • Успешни практики за използване на STEAM прострастранства. Разширяване и развитие на средата.

 

 • Дискусия с въпроси от публиката

13:00-14:00

Обедна почивка и възможности за запознанства

14:00-15:30

арх. Делчо Делчев

Панел: STEAM центровете – проектиране, финансиране, изграждане, приложение

Теми:  

 • Създаване на ефективна STEAM зона – пространство, оборудване, технологии

 

 • Бюджетиране на STEAM център  - оптимални инвестиции за максимален резултат. Нестандартни решения.

 

 • Как да разпределим ролите в STEAM центъра

 

 • Практическо приложение на интегриран подход в STEAM център

 

 • Иновации и нови технологии  в учебния процес. Използване на добавена реалност като инструмент за формиране на устойчив интерес за учене

 

 • Дискусия с въпроси от публиката

16:00 - 18:00

Коктейл и възможност за разговори

10:00-10:40
 Как едни прости сметки станаха вълшебни…

Елисавета Стефанова

Как едни прости сметки станаха вълшебни…

10:45-11:25
 Учене чрез преживяване: когато историята "срещне" STEAM

Мариела Георгиева

Учене чрез преживяване: когато историята "срещне" STEAM

11:30-12:10
 “Водата - извор на живот” - интегративен урок между учебни предмети химия, биология, изобразително изкуство и роботика

Милена Иванова

“Водата - извор на живот” - интегративен урок между учебни предмети химия, биология, изобразително изкуство и роботика

12:15-12:55
 АЕРОНАВТИКА - СТЕМ базиран урок

Венелин Дачков Николов

АЕРОНАВТИКА - СТЕМ базиран урок

СТЕМ базиран урок в който ще бъдат усвоени знания в областта на физиката, механиката, математиката, химията и информационните технологии. Учениците ще търсят информация и ще изследват как летят самолетите. Ще се запознаят с конструкцията им, материалите, от които са направении принципа на работа. Ще моделират с помощта на лего различни модели самолети.

13:00-14:10

Обедна почивка и възможности за запознанства

14:15-14:55
 STEAM и роботите в образованието

гл. ас. д-р Михаил Кожухаров

STEAM и роботите в образованието

15:00-15:40
 Педагогически средства за изследване на звездни многоъгълници (С 3D писалка в часа по математика)

Неда Чехларова

Педагогически средства за изследване на звездни многоъгълници (С 3D писалка в часа по математика)

11:30-11:50
 Иновативният робот Kubo и как да го използваме в класната стая

Емануел Янкулов

Иновативният робот Kubo и как да го използваме в класната стая

12:00-12:20
 STEAM през детските книги

Албена Раленкова

STEAM през детските книги

12:30-12:50
 Образование без раници: демонстрация на Кан Академия

Мирела Попова

Образование без раници: демонстрация на Кан Академия

13:00-14:00

Обедна почивка

13:50-14:30
 Народът на СЛЪНЦЕТО или тайния ход на правоъгълния триъгълник в старобългарския календар

Вяра Николова

Народът на СЛЪНЦЕТО или тайния ход на правоъгълния триъгълник в старобългарския календар

14:35-15:15
 Как да заселим Марс? - раСТЕМ заедно в 90. СУ

Анастасия Петкова

Как да заселим Марс? - раСТЕМ заедно в 90. СУ

Или как една среда с различни режими на учене, в която се прилага проектно-базиран подход за усвояване на интегрирано учебно знание чрез преживяване, успешно развива изследователски умения, критично и творческо мислене, личностни и социални умения на учениците.

15:20-16:00
 Интегриране на добри STEM практики от неформалното във формалното образование - обучение по роботика и инженерство (микроконтролер Ардуино)

Явор Киряков

Интегриране на добри STEM практики от неформалното във формалното образование - обучение по роботика и инженерство (микроконтролер Ардуино)

10:30-10:50
 Използване на ИТ в час за всички предмети

Ангел Георгиев

Използване на ИТ в час за всички предмети

11:00-11:20
 Със Samsung се учи лесно и интересно

Анна Плугчиева

Със Samsung се учи лесно и интересно

11:30-11:50
 Технологично предприемачество в училище

Кристиян Михайлов

Технологично предприемачество в училище

12:00-12:20
 Устойчив живот на земята и в училище

Ивайло Бонев

Устойчив живот на земята и в училище

12:30-12:50
 Ролята на съдържанието в интердисциплинарна среда

Гари Роуландс

Ролята на съдържанието в интердисциплинарна среда

PRICING PLANS Get your Ticket

EARLY BIRD

EARLY BIRD

$219

500/500

Enter Promotional Code

Buy Ticket

All prices exclude 25% VAT

EARLY BIRD
REGULAR

REGULAR

$399

350/500

Enter Promotional Code

Buy Ticket

All prices exclude 25% VAT

REGULAR
PLATINUM

PLATINUM

$699

250/500

Enter Promotional Code

Buy Ticket

All prices exclude 25% VAT

PLATINUM

REACH US Get Direction to the Event Hall

HURRY UP! Book your Seat

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Want Something Extra?