JOIN THE EVENT Why attend Exhibit

Day Long Meetup

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamic

Meet the Leaders

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamic

Ask Questions

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamic

+
Our Visionary Speakers
International Sponsors
+
Workshops We offer
+
Event Participants

LISTEN TO THE Event Speakers


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bgshkolo/public_html/wp-content/themes/exhibz/components/editor/elementor/widgets/speaker.php on line 172

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bgshkolo/public_html/wp-content/themes/exhibz/components/editor/elementor/widgets/speaker.php on line 172

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bgshkolo/public_html/wp-content/themes/exhibz/components/editor/elementor/widgets/speaker.php on line 172

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bgshkolo/public_html/wp-content/themes/exhibz/components/editor/elementor/widgets/speaker.php on line 172

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bgshkolo/public_html/wp-content/themes/exhibz/components/editor/elementor/widgets/speaker.php on line 172

Тони Чехларова

ръководител на секция „Образование по математика и информатика“ на ИМИ-БАН

Даниела Тодорова

Директор "Българско школо"

GET EXPERIENCE

Shift your perspective on digital business

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamic s change? Find out from those leading the charge.

 • 11:00-11:20

  Официално откриване

 • Гари Стейгър 11:20-11:30
  Гари Стейгър

  Вдъхновение от Гари Стейгър

 • Йорданка Неделчева 11:30-13:00
  Йорданка Неделчева

  Панел: STEAM предизвикателства в обучението – ползи, проблеми и решения

  Теми:  

  • STEAM пространствата като фактор за повишаване на мотивацията за учене

   

  • Ролята на STEAM средата в училище за разширяване на изследователския подход в процеса на обучение

   

  • Особеностите на интегрирания подход при организирането на учебния процес. Практически решения и приложение.

   

  • Квалификация, обучение и подкрепа на преподаватели

   

  • Успешни практики за използване на STEAM прострастранства. Разширяване и развитие на средата.

   

  • Дискусия с въпроси от публиката

 • 13:00-14:00

  Обедна почивка и възможности за запознанства

 • Елисавета Стефанова 10:00-10:40
  Елисавета Стефанова

  Как едни прости сметки станаха вълшебни…

 • Мариела Георгиева 10:45-11:25
  Мариела Георгиева

  Учене чрез преживяване: когато историята "срещне" STEAM

 • Милена Иванова 11:30-12:10
  Милена Иванова

  “Водата - извор на живот” - интегративен урок между учебни предмети химия, биология, изобразително изкуство и роботика

 • Венелин Дачков Николов 12:15-12:55
  Венелин Дачков Николов

  АЕРОНАВТИКА - СТЕМ базиран урок

  СТЕМ базиран урок в който ще бъдат усвоени знания в областта на физиката, механиката, математиката, химията и информационните технологии. Учениците ще търсят информация и ще изследват как летят самолетите. Ще се запознаят с конструкцията им, материалите, от които са направении принципа на работа. Ще моделират с помощта на лего различни модели самолети.

 • Емануел Янкулов 11:30-11:50
  Емануел Янкулов

  Иновативният робот Kubo и как да го използваме в класната стая

 • Албена Раленкова 12:00-12:20
  Албена Раленкова

  STEAM през детските книги

 • Мирела Попова 12:30-12:50
  Мирела Попова

  Образование без раници: демонстрация на Кан Академия

 • 13:00-14:00

  Обедна почивка

 • Ангел Георгиев 10:30-10:50
  Ангел Георгиев

  Използване на ИТ в час за всички предмети

 • Анна Плугчиева 11:00-11:20
  Анна Плугчиева

  Със Samsung се учи лесно и интересно

 • Кристиян Михайлов 11:30-11:50
  Кристиян Михайлов

  Технологично предприемачество в училище

 • Ивайло Бонев 12:00-12:20
  Ивайло Бонев

  Устойчив живот на земята и в училище

PRICING PLANS Get your Ticket

EARLY BIRD

EARLY BIRD

$219

500/500

Enter Promotional Code

Buy Ticket

All prices exclude 25% VAT

EARLY BIRD
REGULAR

REGULAR

$399

350/500

Enter Promotional Code

Buy Ticket

All prices exclude 25% VAT

REGULAR
PLATINUM

PLATINUM

$699

250/500

Enter Promotional Code

Buy Ticket

All prices exclude 25% VAT

PLATINUM

INFO UPDATE Latest News

https://bgshkoloevents.com/author/mariela/

Насоки за физическа среда

STEM центровете представляват съвременното преосмисляне на специализираните и компютърните кабинети

https://bgshkoloevents.com/author/mariela/

Индикативен график за изпълнение

За повече информация, вижте сайта на МОН.

https://bgshkoloevents.com/author/mariela/

STEM центрове и иновации

Изграждането на цялостна образователна STEM среда в българските училища включва

REACH US Get Direction to the Event Hall

HURRY UP! Book your Seat

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Want Something Extra?