STEM центрове и иновации в образованието Sticky

STEM центрове и иновации в образованието Sticky

Изграждането на цялостна образователна STEM среда в българските училища включва обновяване, модернизиране и създаване на ново пространство, което позволява качествено образование – лабораторен комплекс и среда за проектна и предприемаческа компетентност и работа в екип извън класическата система на класната…
 Насоки за физическа среда в STEM центрове

Насоки за физическа среда в STEM центрове

STEM центровете представляват съвременното преосмисляне на специализираните и компютърните кабинети в днешните училища, както и създаването на нови пространства според изискванията на модерните технологични индустрии. STEM центърът е съвкупност от учебнипространства с общ фокус върху интегрирането на учебно съдържание и…