Насоки за физическа среда в STEM центрове

 Насоки за физическа среда в STEM центрове

STEM центровете представляват съвременното преосмисляне на специализираните и компютърните кабинети в днешните училища, както и създаването на нови пространства според изискванията на модерните технологични индустрии. STEM центърът е съвкупност от учебни
пространства с общ фокус върху интегрирането на учебно съдържание и учебни преживявания в сферата на науките, технологиите, инженерното и математическото мислене.

Съществуващите в образователната система кабинети по природни науки и ИКТ обезпечават обучението по тези дисциплини без връзка помежду им или с останалите предметни области. Най-същественият недостатък на съществуващите кабинети е, че предоставят малко възможности за
обвързване на изучаваното съдържание с проблемите от истинския живот и за учене чрез откривателство, експерименти и непосредствен опит.

Пространството в новите STEM центрове трябва да е като съвременното работно място на инженери, специалисти по ИКТ, дизайнери, учени, психолози, художници и други. Характерно за тях е, че в процеса си на работа те използват различни режими: самостоятелно проучване, работа по групови проекти, участие в дебати в социалната сфера, дистанционни разговори и срещи с колегите си от цял свят. Пространството трябва да ги подпомага във всеки един от тези режими, а не да ги ограничава до ниво ремонтиран и оборудван „кабинет“ с безалтернативен начин на ползване, държан под ключ.

Ето защо насоките за учебна среда поставят фокус върху режимите на учене и работа и тяхното „обличане“ в архитектурно пространство в училище. Те ще ви помогнат да създадете модерна и адекватна среда за развиване на уменията на 21-ви век.

Каква цел си поставяте за новото пространство? Ако забележите, че учениците и учителите използват пространството на STEM центъра по неочаквани и за вас, и за тях нови начини, и не искат да си тръгнат след края на учебните занятия, значи сте успели да създадете ново смислено пространство, където те се чувстват добре дошли през целия ден и където любопитството им среща
адекватна среда за експерименти и личностно израстване.

Свалете насоките за физическата среда с много полезни идеи и примери.

Научете още от ръководството за изграждане на STEM среда.