speaker-photo

Йорданка Неделчева

Зам.директор УД; Учител по биология; I ПКС

Йорданка Неделчева е заместник-директор в 90-то СОУ "Ген. Хосе де Сан Мартин". Тя е магистър Образователен мениджмънт СУ "Климент Охридски".

11:30-13:00

Събота 29 октомври

Панел: STEAM предизвикателства в обучението – ползи, проблеми и решения

Теми:  

  • STEAM пространствата като фактор за повишаване на мотивацията за учене

 

  • Ролята на STEAM средата в училище за разширяване на изследователския подход в процеса на обучение

 

  • Особеностите на интегрирания подход при организирането на учебния процес. Практически решения и приложение.

 

  • Квалификация, обучение и подкрепа на преподаватели

 

  • Успешни практики за използване на STEAM прострастранства. Разширяване и развитие на средата.

 

  • Дискусия с въпроси от публиката