speaker-photo

Явор Киряков

Основател на Фондация „Университет за деца“

Явор Киряков е основател на Фондация „Университет за деца“, докторант по педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“ и гимназиален учител в столично училище.

Организира и ръководи природонаучни, технологични и творчески летни академии и съботно-неделни курсове, през които са преминали хиляди ученици. Той притежава солиден опит в сферата на неформалното образование по STEAM. Публикува научни статии в престижни педагогически и природонаучни списания.
Преди години Явор се завръща в България след образованието си по икономика в САЩ и Великобритания, за да се посвети изцяло на каузата за качествено образование в България. Насочва усилията си към освобождаване на обществото от стереотипите за реализация в професиите на бъдещето. Вярва, че възпитанието в творчество и трудолюбие най-пълноценно ще развие мисленето на идните поколения и ще благоприятства развитието на социалната среда и бизнес климата у нас.
Като представител на младото поколение педагози в българското образование, Явор счита, че промяната е най-напред въпрос на добра академична подготовка на педагогическите специалисти. Само с висока степен на образованост и холистичен подход към обучението е целесъобразно да се търсят ползотворни методи за работа с бъдещите поколения.

15:20-16:00

Събота 29 октомври STEAM в класната стая

Интегриране на добри STEM практики от неформалното във формалното образование - обучение по роботика и инженерство (микроконтролер Ардуино)