speaker-photo

Силвия Мартинез

Образователен експерт

Силвия Мартинез е аерокосмически инженер, преди да стане производител на образователен софтуер и вицепрезидент на компания за видеоигри.

Повече от 10 години тя е президент на Generation YES, новаторската организация с нестопанска цел, която предоставя на преподавателите инструментите, необходими за поставяне на учениците на лидерски роли в техните училища и общности.

Силвия радва и предизвиква публиката като основен лектор на големи конференции по света. Тя носи опита си от реалния свят в изключително иновативни работни среди на обучаващи се организации, които искат да променят STEM образованието, за да бъде по-приобщаващо, ефективно и ангажиращо.