speaker-photo

Ренета Богданова

Основател на Фондация Sci-High

Ренета Богданова има бакалавърска степен „Учител по биология и химия“ от Софийски университет “Св. Климент Охридски” и магистратура “Управление на човешки ресурси“. В продължение на две години трупа опит като преподавател по химия в  15 СОУ „Адам Мицкевич“, в София. Три години работи като координатор на над 60 участника в “Заедно в час” в 9 региона в страната, като оказва директна учителска подкрепа за планиране и осъществяване на плановете за годината, справяне с ежедневните предизвикателства и развиване на професионалните умения, докато са в обучителната програма и след това. В последните две години е Мениджър “Учителска подкрепа” в продължаващото развитие, в програмата през втората година. в училище и работи с над 150 участника към “Заедно в час”.

Рени е решена да сподели всичко научено от децата и учителите, чрез реализация на проекта за развитие на научната грамотност на учениците. Тя има завършени курсове по „НЛП в продажбени умения“, „НЛП и Управление на човешките ресурси“, “Работа с деца със СОП” и е сертифициран коуч към “Mentor coaches”.