speaker-photo

Милена Иванова

Учител по изобразително изкуство, СУ “Панайот Волов”, Шумен
11:30-12:10

Неделя 30 октомври

“Водата - извор на живот” - интегративен урок между учебни предмети химия, биология, изобразително изкуство и роботика