speaker-photo

гл. ас. д-р Михаил Кожухаров

Образователен експерт

Основни научни интереси: STEM, ИКТ в образованието, методика на обучението по икономика
Професионален опит: Машинен инженер с дългогодишен опит в областта на CAD моделирането, 3D принтирането и лазерното сканиране. Доктор по икономика и управление.

14:15-14:55

Неделя 30 октомври

STEAM и роботите в образованието