speaker-photo

Магданела Делинешева

председател на УС Фондация “Образование 5.0”

Магданела Делинешева е магистър по български и английски език и бакалавър по маркетинг от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, а в момента е редовен докторант във Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“. Притежава сертификати по теория и методика на обучението на английски като чужд език, за прилагането на смесен подход (blended approach) в обучението по английски език, както и за учител в Дипломната програма на Международния Бакалауреат (International Baccalaureate). Преминала е краткосрочна специализация в Училището по публична администрация „Максуел” в Университета в Сиракуза, Ню Йорк, САЩ, на тема „Комуникации в местното самоуправление“.

Г-жа Делинешева е съавтор на учебниците и работните листове по предприемачество за профилирана подготовка за 11. клас – Модул 1 "Предприемачество и кариерно развитие“ и Модул 2 "Пазарна икономика", както и на работните листове за Модул 3 "Стартиране на собствен бизнес". Участва в авторски екипи на учебници по технологии и предприемачество за начален и прогимназиален етап. Тя е също така автор, преводач и редактор на учебни помагала по предприемачество и финансова грамотност. Извършва проучвания и анализи в областта на обучението по предприемачество и финансова грамотност. Другият й основен интерес е към използването на новите технологии в образованието и прилагането на смесено обучение (blended learning). Има публикации на български и английски език в наши и международни научни издания по теми, свързани с обучението по предприемачество и смесеното обучение.

Г-жа Делинешева е дългогодишен учител по английски език в български и международни училища. Преподавала е бизнес английски и икономика на английски език в специализирани паралелки по мениджмънт и маркетинг. Има богат опит и в неправителствения сектор. Обучител е по програмите на "Образование 5.0" за повишаване на квалификацията на учителите. Автор на упражнения с добавена реалност.