speaker-photo

Ивелина Пашова

Ръководител „Обучения на училищни екипи“ в Заедно в час

Ивелина Пашова е ръководител „Обучения на училищни екипи“ в „Заедно в час“ от 2019 г. и ръководител на програма “Училища за пример”. Тя има богат опит като обучител, учител и зам.-директор. Преди да заеме настоящата си роля в екипа на организацията отговаря за подготовката и обученията на учителите в програма “Нов път в преподаването” на „Заедно в час“.

Между 2014 и 2017 г. тя е помощник-директор по учебната дейност в СУ „Любен Каравелов“ в гр. Копривщица, училището в което започва своята кариера като част от първия випуск учители в програмата на „Заедно в час“. Като помощник-директор тя се грижи както за професионалното развитие на училищния екип, така и за реализирането на училищни проекти, които създават възможности за учене и развитие за учениците. Ивелина води училищния екип при изготвянето на визия и дългосрочни приоритети, които да подкрепят всеки ученик да успява да реализира потенциала си. Паралелно с това преподава английски език на ученици от 5. до 12. клас.

Ивелина има бакалавърска степен по „Човешки ресурси“ от УНСС и редица специализации, свързани с преподаване и мениджмънт в образованието.

11:30-13:00

Събота 29 октомври

Панел: STEAM предизвикателства в обучението – ползи, проблеми и решения

Теми:  

  • STEAM пространствата като фактор за повишаване на мотивацията за учене

 

  • Ролята на STEAM средата в училище за разширяване на изследователския подход в процеса на обучение

 

  • Особеностите на интегрирания подход при организирането на учебния процес. Практически решения и приложение.

 

  • Квалификация, обучение и подкрепа на преподаватели

 

  • Успешни практики за използване на STEAM прострастранства. Разширяване и развитие на средата.

 

  • Дискусия с въпроси от публиката