speaker-photo

Евгения Сендова

Математик

Доц. Евгения Сендова, математик, член на Съюза на математиците в България, член на Американското математическо дружество, преподавател и учител, 1984-1990 – сътрудник към Проблемната група по образованието – БАН и МОН; от 1997 – тютор към програмата Research Science Institute (RSI) за ученици с изявени способности в областта на математиката и информатиката, организирана от Center for Excellence in Education, съвместно от с Massachusetts Institute of Technology.