5 to 7 June 2023, Waterfront Hotel, London

DIGITAL THINKERS MEET UP

  Register Now

  How you transform your business as tech consumer, habits industry

  Why you should Join Event

  We are rethoric question ran over her cheek When she reached the first hills of the Italic Mountains, she 

  Throw myself down teems with vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the 

  Few stray gleams steal into the inner sanctuary grow familiar with the countless indescribable forms,

  Пускане на видеото
  +
  Our Visionary Speakers
  International Sponsors
  +
  Workshops We offer
  +
  Event Participants

  LISTEN TO THE Event Speakers


  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bgshkolo/public_html/wp-content/themes/exhibz/components/editor/elementor/widgets/speaker.php on line 172

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bgshkolo/public_html/wp-content/themes/exhibz/components/editor/elementor/widgets/speaker.php on line 172

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bgshkolo/public_html/wp-content/themes/exhibz/components/editor/elementor/widgets/speaker.php on line 172

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bgshkolo/public_html/wp-content/themes/exhibz/components/editor/elementor/widgets/speaker.php on line 172

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bgshkolo/public_html/wp-content/themes/exhibz/components/editor/elementor/widgets/speaker.php on line 172

  Тони Чехларова

  ръководител на секция „Образование по математика и информатика“ на ИМИ-БАН

  Даниела Тодорова

  Директор "Българско школо"

  GET EXPERIENCE

  Shift your perspective on digital business

  How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamic s change? Find out from those leading the charge.

  SCHEDULE DETAILS Information of Event Schedules

  World is committed to making participation in the event a harassment free experience for everyone, regardless of level of experience, gender, gender identity and expression

  11:00-11:20

  Официално откриване

  11:20-11:30

  Гари Стейгър

  Вдъхновение от Гари Стейгър

  11:30-13:00

  Йорданка Неделчева

  Панел: STEAM предизвикателства в обучението – ползи, проблеми и решения

  Теми:  

  • STEAM пространствата като фактор за повишаване на мотивацията за учене

   

  • Ролята на STEAM средата в училище за разширяване на изследователския подход в процеса на обучение

   

  • Особеностите на интегрирания подход при организирането на учебния процес. Практически решения и приложение.

   

  • Квалификация, обучение и подкрепа на преподаватели

   

  • Успешни практики за използване на STEAM прострастранства. Разширяване и развитие на средата.

   

  • Дискусия с въпроси от публиката

  13:00-14:00

  Обедна почивка и възможности за запознанства

  14:00-15:30

  арх. Делчо Делчев

  Панел: STEAM центровете – проектиране, финансиране, изграждане, приложение

  Теми:  

  • Създаване на ефективна STEAM зона – пространство, оборудване, технологии

   

  • Бюджетиране на STEAM център  - оптимални инвестиции за максимален резултат. Нестандартни решения.

   

  • Как да разпределим ролите в STEAM центъра

   

  • Практическо приложение на интегриран подход в STEAM център

   

  • Иновации и нови технологии  в учебния процес. Използване на добавена реалност като инструмент за формиране на устойчив интерес за учене

   

  • Дискусия с въпроси от публиката

  16:00 - 18:00

  Коктейл и възможност за разговори

  10:00-10:40
   Как едни прости сметки станаха вълшебни…

  Елисавета Стефанова

  Как едни прости сметки станаха вълшебни…

  10:45-11:25
   Учене чрез преживяване: когато историята "срещне" STEAM

  Мариела Георгиева

  Учене чрез преживяване: когато историята "срещне" STEAM

  11:30-12:10
   “Водата - извор на живот” - интегративен урок между учебни предмети химия, биология, изобразително изкуство и роботика

  Милена Иванова

  “Водата - извор на живот” - интегративен урок между учебни предмети химия, биология, изобразително изкуство и роботика

  12:15-12:55
   АЕРОНАВТИКА - СТЕМ базиран урок

  Венелин Дачков Николов

  АЕРОНАВТИКА - СТЕМ базиран урок

  СТЕМ базиран урок в който ще бъдат усвоени знания в областта на физиката, механиката, математиката, химията и информационните технологии. Учениците ще търсят информация и ще изследват как летят самолетите. Ще се запознаят с конструкцията им, материалите, от които са направении принципа на работа. Ще моделират с помощта на лего различни модели самолети.

  13:00-14:10

  Обедна почивка и възможности за запознанства

  14:15-14:55
   STEAM и роботите в образованието

  гл. ас. д-р Михаил Кожухаров

  STEAM и роботите в образованието

  15:00-15:40
   Педагогически средства за изследване на звездни многоъгълници (С 3D писалка в часа по математика)

  Неда Чехларова

  Педагогически средства за изследване на звездни многоъгълници (С 3D писалка в часа по математика)

  PRICING PLANS Get your Ticket

  EARLY BIRD

  EARLY BIRD 219

  How you transform your business as technology, consumer, habits industrys dynamic

  Buy Ticket

  REGULAR

  REGULAR 399

  How you transform your business as technology, consumer, habits industrys dynamic

  Buy Ticket

  PLATINUM

  PLATINUM 699

  How you transform your business as technology, consumer, habits industrys dynamic

  Buy Ticket

  INFO UPDATE Latest News

  http://bgshkoloevents.com/author/mariela/

  Насоки за физическа среда

  STEM центровете представляват съвременното преосмисляне на специализираните и компютърните кабинети

  http://bgshkoloevents.com/author/mariela/

  Индикативен график за изпълнение

  За повече информация, вижте сайта на МОН.

  http://bgshkoloevents.com/author/mariela/

  STEM центрове и иновации

  Изграждането на цялостна образователна STEM среда в българските училища включва

  REACH US Get Direction to the Event Hall

  HURRY UP! Book your Seat

  SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

  Want Something Extra?