29 октомври (събота)

11:00-11:20

Официално откриване

11:20-11:30
speaker-1

Гари Стейгър

Вдъхновение от Гари Стейгър

11:30-13:00
speaker-1

Ивелина Пашова

speaker-2

Йорданка Неделчева

speaker-3

Наталия Митева

speaker-4

Бистра Кирова

speaker-5

Даниела Тодорова

speaker-6

ас. Мария Желязкова

Панел: STEAM предизвикателства в обучението – ползи, проблеми и решения

Теми:  

 • STEAM пространствата като фактор за повишаване на мотивацията за учене

 

 • Ролята на STEAM средата в училище за разширяване на изследователския подход в процеса на обучение

 

 • Особеностите на интегрирания подход при организирането на учебния процес. Практически решения и приложение.

 

 • Квалификация, обучение и подкрепа на преподаватели

 

 • Успешни практики за използване на STEAM прострастранства. Разширяване и развитие на средата.

 

 • Дискусия с въпроси от публиката

13:00-14:00

Обедна почивка и възможности за запознанства

14:00-15:30
speaker-1

арх. Делчо Делчев

speaker-2

арх. Мирослав Кръстев

speaker-3

Александра Мирчева

speaker-4

Ивайло Бонев

speaker-5

Мариана Донкова

speaker-6

Веска Барова

Панел: STEAM центровете – проектиране, финансиране, изграждане, приложение

Теми:  

 • Създаване на ефективна STEAM зона – пространство, оборудване, технологии

 

 • Бюджетиране на STEAM център  - оптимални инвестиции за максимален резултат. Нестандартни решения.

 

 • Как да разпределим ролите в STEAM центъра

 

 • Практическо приложение на интегриран подход в STEAM център

 

 • Иновации и нови технологии  в учебния процес. Използване на добавена реалност като инструмент за формиране на устойчив интерес за учене

 

 • Дискусия с въпроси от публиката

16:00 - 18:00

Коктейл и възможност за разговори

30 октомври (неделя)

10:00-10:40
speaker-1

Елисавета Стефанова

Как едни прости сметки станаха вълшебни…

10:45-11:25
speaker-1

Мариела Георгиева

Учене чрез преживяване: когато историята "срещне" STEAM

11:30-12:10
speaker-1

Дияна Караиванова

speaker-2

Милена Иванова

“Водата - извор на живот” - интегративен урок между учебни предмети химия, биология, изобразително изкуство и роботика

12:15-12:55
speaker-1

Венелин Дачков Николов

АЕРОНАВТИКА - СТЕМ базиран урок

СТЕМ базиран урок в който ще бъдат усвоени знания в областта на физиката, механиката, математиката, химията и информационните технологии. Учениците ще търсят информация и ще изследват как летят самолетите. Ще се запознаят с конструкцията им, материалите, от които са направении принципа на работа. Ще моделират с помощта на лего различни модели самолети.

13:00-14:10

Обедна почивка и възможности за запознанства

14:15-14:55
speaker-1

ас. Мария Желязкова

speaker-2

гл. ас. д-р Михаил Кожухаров

STEAM и роботите в образованието

15:00-15:40
speaker-1

Неда Чехларова

speaker-2

Койя Чехларова

Педагогически средства за изследване на звездни многоъгълници (С 3D писалка в часа по математика)

Побързайте Местата са ограничeни