STEM центрове и иновации в образованието Sticky

STEM центрове и иновации в образованието Sticky

Изграждането на цялостна образователна STEM среда в българските училища включва обновяване, модернизиране и създаване на ново пространство, което позволява качествено образование – лабораторен комплекс и среда за проектна и предприемаческа компетентност и работа в екип извън класическата система на класната…
 Форумът за STEAM идеи е в края на октомври

Форумът за STEAM идеи е в края на октомври

STEAM школо под пара Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” е един от приоритети на Министерство на образованието и науката през последните години. Програмата има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките…