Насоки за физическа среда в STEM центрове

Насоки за физическа среда в STEM центрове

STEM центровете представляват съвременното преосмисляне на специализираните и компютърните кабинети в днешните училища, както и създаването на нови пространства според изискванията на модерните технологични индустрии. STEM центърът е съвкупност от учебнипространства с общ фокус върху интегрирането на учебно съдържание и…